Quán cơm Bảy Bồng, Châu Phú A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Đ. Sương Nguyệt Anh, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3867 271
Trang web
Vị trí chính xác 107.126.986, 1.051.187.327


Địa chỉ Quán cơm Bảy Bồng ở đâu?

20 Đ. Sương Nguyệt Anh, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cơm Bảy Bồng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm gà bi, 404 Đ. Lê Văn Hiến