Quán Cơm Chay Diệu Hạnh, 56 Thích Quảng Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56 Thích Quảng Đức, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3811 632
Trang web
Vị trí chính xác 109.799.527, 1.066.700.233


Địa chỉ Quán Cơm Chay Diệu Hạnh ở đâu?

56 Thích Quảng Đức, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Chay Diệu Hạnh như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sài Gòn Mới Quán, Tân Hội