Quán Cơm Hến 26 Trương Định – Huế., 28 Trương Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Trương Định, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0775 464 466
Trang web
Vị trí chính xác 164.649.768, 10.758.909.519.999.900


Địa chỉ Quán Cơm Hến 26 Trương Định - Huế. ở đâu?

28 Trương Định, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Hến 26 Trương Định - Huế. như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bê Thui Hoàng Mỹ, CJRH+RH4, Phạm Văn Đồng