Quán Cơm, Quán Nhậu Minh Trí Cây Dừa, 23 QL62

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 QL62, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3826 842
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.540.656.799.999.900, 10.640.769.669.999.900


Địa chỉ Quán Cơm, Quán Nhậu Minh Trí Cây Dừa ở đâu?

23 QL62, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm, Quán Nhậu Minh Trí Cây Dừa như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Jollibee Vincom Long Xuyên, P. Mỹ Bình