Quán nhậu Bé Tâm, 36VJ+XRR

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36VJ+XRR, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 529 41 22
Trang web
Vị trí chính xác 160.949.863, 1.082.320.046


Địa chỉ Quán nhậu Bé Tâm ở đâu?

36VJ+XRR, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán nhậu Bé Tâm như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xít lô beer, 87 Nguyễn Tất Thành