Quán Nhậu Tâm Thảo, Khu đô thị Ecolakes

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4JF8+M87, Khu đô thị Ecolakes, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0388 475 747
Trang web
Vị trí chính xác 111.241.633, 106.615.791


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cc170adf110b:0x15f5ad54348823a9

Xem thêm:  Vườn bia POC POC, Phường 6