Quán Nướng Lang Thang, Bình Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27A Đường Công Lý, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 985 73 45
Trang web
Vị trí chính xác 108.469.386, 1.067.677.327


Địa chỉ Quán Nướng Lang Thang ở đâu?

27A Đường Công Lý, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nướng Lang Thang như thế nào?

Thứ Ba:[15:00-21:00], Thứ Tư:[15:00-21:00], Thứ Năm:[15:00-21:00], Thứ Sáu:[15:00-21:00], Thứ Bảy:[15:00-21:00], Chủ Nhật:[15:00-21:00], Thứ Hai:[15:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752740ff99530b:0xe36f8fc1c5d2d8ac

Xem thêm:  Tiệm Cơm Minh Châu, Phường 1