Quán ốc 199, 16-22 Trịnh Quang Nghị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16-22 Trịnh Quang Nghị, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 488 91 99
Trang web
Vị trí chính xác 105.396.795, 1.064.018.432


Địa chỉ Quán ốc 199 ở đâu?

16-22 Trịnh Quang Nghị, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ốc 199 như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Ẩm Thực Sinh Thái Giải Trí HOÀ LỢI, An Hoà