Quán Trà Sữa Hello Kitty, GCJ9+W53

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GCJ9+W53, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 912 88 76
Trang web
Vị trí chính xác 105.322.731, 1.064.179.281


Địa chỉ Quán Trà Sữa Hello Kitty ở đâu?

GCJ9+W53, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Trà Sữa Hello Kitty như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sữa BOBA TEA HOUSE Long Xuyên, 102 Hùng Vương