Quán Trúc – phục vụ các món ăn nhậu bình dân, Phường Rạch Rừa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 133-135 Ngô Quyền, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 312 15 79
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.392.326.299.999.900, 10.711.118.649.999.900


Địa chỉ Quán Trúc - phục vụ các món ăn nhậu bình dân ở đâu?

133-135 Ngô Quyền, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Trúc - phục vụ các món ăn nhậu bình dân như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-23:30], Thứ Năm:[09:00-23:30], Thứ Sáu:[09:00-23:30], Thứ Bảy:[09:00-23:30], Chủ Nhật:[09:00-23:30], Thứ Hai:[09:00-23:30], Thứ Ba:[09:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hương Huyền Xả Gió, 7H Đường Bùi Minh Trực