Quạu Tea, 10/3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10/3, Khu Phố 3, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 090 893 00 01
Trang web
Vị trí chính xác 109.714.589, 10.688.988.479.999.900


Địa chỉ Quạu Tea ở đâu?

10/3, Khu Phố 3, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quạu Tea như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tea - Coffee, Dư Hàng Kênh