Restaurant Epice Pullman Danang, 1st Floor, 101, Võ Nguyên Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1st Floor, 101, Võ Nguyên Giáp, Street, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3958 888
Trang web pullman-danang.com
Vị trí chính xác 160.405.874, 10.825.032.519.999.900


Địa chỉ Restaurant Epice Pullman Danang ở đâu?

1st Floor, 101, Võ Nguyên Giáp, Street, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Restaurant Epice Pullman Danang như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Sản Mật Mật - Hải Sản Bến Cát, Chánh Phú Hoà