Rửa xe ô tô – Xe Máy, 86 Nguyễn Sinh Cung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 496 42 22
Trang web
Vị trí chính xác 164.776.286, 1.075.956.744


Địa chỉ Rửa xe ô tô - Xe Máy ở đâu?

86 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Rửa xe ô tô - Xe Máy như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Rửa Xe Hoa Mai, FJF2+7Q9