Rửa xe và Cafe ALOHA, 161 Phạm Văn Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 161 Phạm Văn Đồng, rẽ Pác Bó 20 mét, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam
Số điện thoại 091 345 81 25
Trang web thanthienhotel.com.vn
Vị trí chính xác 164.801.027, 1.076.012.562


Địa chỉ Rửa xe và Cafe ALOHA ở đâu?

161 Phạm Văn Đồng, rẽ Pác Bó 20 mét, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rửa xe và Cafe ALOHA như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-18:30], Chủ Nhật:[06:00-18:30], Thứ Hai:[06:00-18:30], Thứ Ba:[06:00-18:30], Thứ Tư:[06:00-18:30], Thứ Năm:[06:00-18:30], Thứ Sáu:[06:00-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bảo Khang - dịch vụ chăm sóc ô tô toàn diện, 21 Châu Văn Liêm