Rửa xe và chăm sóc xe ô tô 5siêu, Số 4 Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 4 Trần Phú, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 449 59 06
Trang web bsjs.com
Vị trí chính xác 117.386.474, 10.837.023.269.999.900


Địa chỉ Rửa xe và chăm sóc xe ô tô 5siêu ở đâu?

Số 4 Trần Phú, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Rửa xe và chăm sóc xe ô tô 5siêu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Rửa Ô Tô - Xe Máy, Hoà An