Sadec 6 restaurant, 68 Đặng Vũ Hỷ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Đặng Vũ Hỷ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 149 68 66
Trang web sadec6restaurant.business.site
Vị trí chính xác 160.589.375, 1.082.399.592


Địa chỉ Sadec 6 restaurant ở đâu?

68 Đặng Vũ Hỷ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sadec 6 restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-22:30], Chủ Nhật:[17:00-22:30], Thứ Hai:[17:00-22:30], Thứ Ba:[17:00-22:30], Thứ Tư:[17:00-22:30], Thứ Năm:[17:00-22:30], Thứ Sáu:[17:00-22:30]

Sadec 6 restaurant có website không?

sadec6restaurant.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Buffet Hoàng kim, Tây ninh