Saigon South Marina Club, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9a Trần Văn Trà, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 227 73 36
Trang web saigonsouthclub.com
Vị trí chính xác 107.211.477, 10.671.645.869.999.900


Địa chỉ Saigon South Marina Club ở đâu?

9a Trần Văn Trà, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Saigon South Marina Club như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30], Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bia Craft East West Brewing, Phường Bến Thành