Sekong Hotel Da Nang Beach, 160 Võ Nguyên Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 160 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3913 366
Trang web sekonghoteldanang.com
Vị trí chính xác 160.747.671, 1.082.446.696


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Kenny, k14 , đường Đ. Hùng Vương