Sen Motel, Tân Phong

Thông tin địa điểm

http://dungkhanhmotel-bke.zoombookdirect.com/

Địa chỉ Số L1-10-11, KP, 10 Trần Công An, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 470 68 84
Trang web 097 993 60 98
Vị trí chính xác Đông Hoà, Khách sạn


zoombookdirect.com

Địa chỉ Sen Motel ở đâu?

Số L1-10-11, KP, 10 Trần Công An, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://lh3.googleusercontent.com/-lNeEUexAnLY/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/jFrGid9RKLw/s44-p-k-no-ns-nd/photo.jpg

Xem thêm:  Khách Sạn A25 Lê Thị Riêng, 145 Lê Thị Riêng