Sense Spa, 199 Đ. Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 199 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6298 989
Trang web
Vị trí chính xác 160.655.412, 1.082.237.735


Địa chỉ Sense Spa ở đâu?

199 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sense Spa như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  SPA ANHDAO ( tận tâm - uy tín - công nghệ cao), 2012 Đ. Vĩnh Lộc