Shin&Sam Hotel, Phường Thắng Tam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17/5 Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 091 882 92 68
Trang web booking.com
Vị trí chính xác 103.393.673, 1.070.906.916


Địa chỉ Shin&Sam Hotel ở đâu?

17/5 Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Motel Mi Lan - Nhà Nghỉ Mi Lan, Số 27, đường Ba Mươi Tháng Tư