Shop Gấu Con Hải Phòng, Kiến An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 180 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 100000, Việt Nam
Số điện thoại 096 747 77 09
Trang web business.site
Vị trí chính xác 2.080.904, 10.662.765.669.999.900


Địa chỉ Shop Gấu Con Hải Phòng ở đâu?

180 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Gấu Con Hải Phòng như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7777cda1a5d9:0x5c1a7c470f1becca

Xem thêm:  Cửa Hàng Thời Trang YODY Vĩnh Long, Phường 4