Siêu thị Bách hóa XANH 354 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 354 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 102.374.721, 10.636.890.179.999.900


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH 354 Đoàn Hoàng Minh ở đâu?

354 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH 354 Đoàn Hoàng Minh như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH Khu Phố Bình Thung 2, Khu Phố