Siêu thị Bách hoá XANH Hàm Nghi, p. Bình Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hàm Nghi, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 103.927.534, 10.541.927.799.999.900


Địa chỉ Siêu thị Bách hoá XANH Hàm Nghi ở đâu?

Hàm Nghi, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Hàm Nghi như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH Đường Ấp Bình Thành, Ấp Bình