Siêu thị Điện máy XANH, Nại Hiên Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nại Hiên Đông, Hòa Vang, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1061
Trang web dienmayxanh.com
Vị trí chính xác 160.919.118, 1.081.066.529


Địa chỉ Siêu thị Điện máy XANH ở đâu?

Nại Hiên Đông, Hòa Vang, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Điện máy XANH như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Bao Cao Su Cậu Nhỏ, Phường 9