Sói BBQ, 981 Hoàng Sa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 981 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 386 94 08
Trang web
Vị trí chính xác 10.786.827.299.999.900, 10.667.317.779.999.900


Địa chỉ Sói BBQ ở đâu?

981 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sói BBQ như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-21:00], Thứ Ba:[17:00-21:00], Thứ Tư:[17:00-21:00], Thứ Năm:[17:00-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00], Thứ Bảy:[17:00-21:00], Chủ Nhật:[17:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Bình Phát, WPWM+WVP, Đường D23