Sống Khỏe Spa & Massage, 212 Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 212 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3636 879
Trang web songkhoespa.com
Vị trí chính xác 160.632.877, 1.082.234.725


Địa chỉ Sống Khỏe Spa & Massage ở đâu?

212 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sống Khỏe Spa & Massage như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Du lịch Đà nẵng Hội an, 7 Lê Văn Thứ