SORA K-NAIL STUDIO, 14 Phan Châu Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0774 455 521
Trang web
Vị trí chính xác 16.068.348.699.999.900, 1.082.201.643


Địa chỉ SORA K-NAIL STUDIO ở đâu?

14 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của SORA K-NAIL STUDIO như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cắt tóc Hồng Trang, Trường mầm non