Spa Lodi Hương, 630/9B Hà Thị Khéo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 630/9B Hà Thị Khéo, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0812 744 679
Trang web
Vị trí chính xác 10.858.694, 1.066.098.988


Địa chỉ Spa Lodi Hương ở đâu?

630/9B Hà Thị Khéo, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Lodi Hương như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Chăm Sóc Sắc Đẹp, Dư Hàng