Spa Mỹ Linh, 4P93+XQQ, VSIP2 A – Đường số 18

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4P93+XQQ, VSIP2 A – Đường số 18, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 666 48 47
Trang web
Vị trí chính xác 111.199.672, 1.067.044.995


Địa chỉ Spa Mỹ Linh ở đâu?

4P93+XQQ, VSIP2 A – Đường số 18, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Mỹ Linh như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa Chica, Phường Rạch Rừa