Streetbeer – Bà Huyện Thanh Quan – Streetbeer Original, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 726 00 25
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.823.193, 1.066.803.377


Địa chỉ Streetbeer - Bà Huyện Thanh Quan - Streetbeer Original ở đâu?

145 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Streetbeer - Bà Huyện Thanh Quan - Streetbeer Original như thế nào?

Thứ Tư:[17:30-00:00], Thứ Năm:[17:30-00:00], Thứ Sáu:[17:30-00:00], Thứ Bảy:[17:30-00:00], Chủ Nhật:[17:30-00:00], Thứ Hai:[17:30-00:00], Thứ Ba:[17:30-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Rượu Thanh Thủy Phát, Phường 7