StreetBeer – Hoa Mai – Streetbeer Tokyo, 01 Hoa Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Hoa Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 777777, Việt Nam
Số điện thoại 094 705 38 86
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.796.869.899.999.900, 10.668.811.439.999.900


Địa chỉ StreetBeer - Hoa Mai - Streetbeer Tokyo ở đâu?

01 Hoa Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 777777, Việt Nam

Giờ làm việc của StreetBeer - Hoa Mai - Streetbeer Tokyo như thế nào?

Thứ Năm:[17:30-00:00], Thứ Sáu:[17:30-00:00], Thứ Bảy:[17:30-00:00], Chủ Nhật:[17:30-00:00], Thứ Hai:[17:30-00:00], Thứ Ba:[17:30-00:00], Thứ Tư:[17:30-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán nhậu Bé Tâm, 36VJ+XRR