SU RỐT: Cơm tấm – Cá tầm – Lẩu gà lá é, ĐT652

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT652, Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0357 776 350
Trang web
Vị trí chính xác 12.173.737.299.999.900, 10.867.094.379.999.900


Xem thêm:  Trung Tâm Tiệc Cưới Giang Thanh, Đằng Giang