Sửa máy tính tại nhà quận 3, 227 Lê Văn Sỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 227 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 194 86 01
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.869.155, 10.667.913.899.999.900


Địa chỉ Sửa máy tính tại nhà quận 3 ở đâu?

227 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa máy tính tại nhà quận 3 như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Máy Tính Nam Long, Phù Liễn