Sửa máy tính tại nhà Quận 5, 26 Nguyễn Tri Phương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Nguyễn Tri Phương, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 194 86 01
Trang web suamaytinhquan5.business.site
Vị trí chính xác 1.075.161, 1.066.696.108


Địa chỉ Sửa máy tính tại nhà Quận 5 ở đâu?

26 Nguyễn Tri Phương, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa máy tính tại nhà Quận 5 như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30]

Mạng xã hội của Sửa máy tính tại nhà Quận 5 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/sualaptopquan5/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vi Tính Trịnh Phát, Trần Thành Ngọ