Tân Đại Thành Group, số 112 Đ. Số 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 112 Đ. Số 11, Khu Phố 5, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0583 488 888
Trang web tandaithanhinvest.com.vn
Vị trí chính xác 107.910.034, 10.673.645.669.999.900


Địa chỉ Tân Đại Thành Group ở đâu?

số 112 Đ. Số 11, Khu Phố 5, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tân Đại Thành Group như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Đất Đà Nẵng City, 74 Bạch Đằng