Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư, Cửa Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 95 P. Lý Nam Đế, Cửa Đông, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 090 882 40 30
Trang web nhipcaudautu.vn
Vị trí chính xác 210.305.564, 10.584.416.159.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ab97c9f60dd3:0x142fe7d48d2d896a

Xem thêm:  Báo Thanh Niên, Trung Liệt