Texgrill – Minh Khai, Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3822 689
Trang web 3ae.vn
Vị trí chính xác 208.605.576, 1.066.852.742


Địa chỉ Texgrill - Minh Khai ở đâu?

27 Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Texgrill - Minh Khai như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30], Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7af24c6d61f1:0x897671c8f8736d85

Xem thêm:  Chuck's Burgers PVC, Phường 19