TH True Mart, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 315 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6287 4736
Trang web thmilk.vn
Vị trí chính xác 10.800.731.299.999.900, 1.066.839.021


Địa chỉ TH True Mart ở đâu?

315 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của TH True Mart như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Ngọc Anh, Khu Phố