Thẩm Mỹ Viện Số 10, Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3841 045
Trang web
Vị trí chính xác 208.639.427, 10.668.626.619.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7af1b92dd931:0xd1b351face194f13

Xem thêm:  WILLY Coffee & Beauty, Khu đô thị ICC