Thảo Nguyên cafe, 2QP3+MPW

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2QP3+MPW, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 310 15 95
Trang web
Vị trí chính xác 110.367.388, 1.067.543.261


Địa chỉ Thảo Nguyên cafe ở đâu?

2QP3+MPW, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thảo Nguyên cafe như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  YOURS COFFEE, 24/26/233 Lê Duẩn