Thế Giới Sữa An Cư, 120 Nguyễn Duy Hiệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 120 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3588 788
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 160.559.327, 10.824.009.129.999.900


Địa chỉ Thế Giới Sữa An Cư ở đâu?

120 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa An Cư như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt", Ninh Sơn