Thế Giới Sữa Chợ Mai, 62 Nguyễn Phan Vinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3636 787
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 161.003.303, 10.825.125.949.999.900


Địa chỉ Thế Giới Sữa Chợ Mai ở đâu?

62 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Chợ Mai như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt", Ninh Sơn