Thế Giới Sữa Đa Phúc, Đa Phúc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TDP, 1 Phúc Hải, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2299 263
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 207.984.834, 10.665.886.689.999.900


Địa chỉ Thế Giới Sữa Đa Phúc ở đâu?

TDP, 1 Phúc Hải, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Đa Phúc như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a71051050e7dd:0x86be2d1a69ed91e

Xem thêm:  Cửa Hàng Giới Thiệu & Bán Sản Phẩm Vinamilk, Nguyễn An Ninh