Thế Giới Sữa Đồ Sơn, Phường Hải Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 44 Đình Đoài, Phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2222 125
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 20.715.987, 10.678.541.729.999.900


Địa chỉ Thế Giới Sữa Đồ Sơn ở đâu?

44 Đình Đoài, Phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Đồ Sơn như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6d510490efdb:0xd8e03e05fb8abd4e

Xem thêm:  Thế Giới Sữa Trần Tất Văn, Phù Lưu