Thế Giới Sữa Hòa Khánh, 30 Đ. Nguyễn Đình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Đ. Nguyễn Đình Trọng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3676 787
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 160.700.136, 1.081.491.827


Địa chỉ Thế Giới Sữa Hòa Khánh ở đâu?

30 Đ. Nguyễn Đình Trọng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Hòa Khánh như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TH True Mart, Phường 2