Thế Giới Sữa Quý Kim, Tân Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1749 Phạm Văn Đồng, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2299 395
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 20.750.018, 1.067.521.617


Địa chỉ Thế Giới Sữa Quý Kim ở đâu?

1749 Phạm Văn Đồng, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Quý Kim như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6f45fdab34a5:0x2a57070640e71c79

Xem thêm:  Mama Sữa Non ở Vũng tàu, Phường 11