Thế Giới Sữa Trần Tất Văn, Phù Lưu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 520 Trần Tất Văn, Phù Lưu, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2838 630
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 207.908.334, 10.661.955.999.999.900


Địa chỉ Thế Giới Sữa Trần Tất Văn ở đâu?

520 Trần Tất Văn, Phù Lưu, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Trần Tất Văn như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a76d7a9bf1205:0x525912a7da11604c

Xem thêm:  Thế Giới Sữa Chợ Mai, 62 Nguyễn Phan Vinh