Thế Giới Sữa Tuý Loan, Thôn Túy Loan Đông 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn Túy Loan Đông 1, Hoà Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3676 788
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 159.910.597, 10.814.002.169.999.900


Địa chỉ Thế Giới Sữa Tuý Loan ở đâu?

Thôn Túy Loan Đông 1, Hoà Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Tuý Loan như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt", 29b Đ. D1