Thế Giới Sữa Vĩnh Bảo, MFMJ+GM7, QL10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MFMJ+GM7, QL10, Nhân Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2299 132
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 206.837.889, 1.064.816.815


Địa chỉ Thế Giới Sữa Vĩnh Bảo ở đâu?

MFMJ+GM7, QL10, Nhân Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Vĩnh Bảo như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thế Giới Sữa Hòa Cầm, 61 Nguyễn Nhàn